Activitati desfasurate sub sigla ARSR

A.R.S.R. a organizat până în prezent zece conferinţe internaţionale: 2001 – A.S.E. Bucureşti, 2002 – A.S.E. Bucureşti, 2003 – A.S.E. Bucureşti, 2004 – Universitatea “Danubius” Galaţi, 2005 – Universitatea de Vest Timişoara, 2007-Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi 2009-Universitatea de Nord Baia Mare, 2011 – Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 2013 - Universitatea “Danubius” Galaţi, 2015 – Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava.

Din străinătate au participat personalităţi de prim rang ale ştiinţelor regionale din S.U.A., Japonia, Austria, Elveţia, Germania, Franţa, Olanda, Italia, Spania, Suedia, Polonia, Ungaria, Republica Moldova ş.a.

Doamna Corina Creţu, Comisarul European pentru Politici Regionale, a trimis un mesaj pentru ceremonia de deschidere a celei de-a10-a conferinţe internaţionale a A.R.S.R. – Suceava, 8-9 mai, 2015.

In anul 2012 the 9th World Congress of Regional Science Association International s-a desfăşurat la Timişoara, fiind organizat de R.S.A.I. în cooperare cu A.R.S.R. şi Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. La congres au luat parte peste 220 de participanţi din 32 de ţări, pe primele locuri situându-se România (37), Japonia (22), Italia (16), SUA (15), Germania (14), Spania (12), Brazilia (9), Olanda (9), Polonia (9), Serbia (5).

Participanţii din România la manifestările ştiinţifice ale A.R.S.R. au reprezentat institute de învăţământ superior din Bucureşti şi din toate centrele universitare importante ale ţării, institute de cercetări, ministere, agenţii de dezvoltare regională, firme de consultanţă, instituţii ale administraţiei publice locale având ca preocupare problematica dezvoltării regionale. Din punctul de vedere al distribuţiei geografice, toate cele opt regiuni ale României au membri şi participaţi la conferinţele A.R.S.R.

Incepând cu anul 2005 A.R.S.R. organizează o conferinţă internaţională o dată la 2 ani. Următoarea conferinţă va avea loc în anul 2017 la Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.

In intervalul dintre două conferinţe sunt organizate mese rotunde, workshop-uri, iar membrii asociaţiei colaborează pentru derularea de proiecte de cercetare ştiinţifică administrate de universităţi sau alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, elaborarea de cărţi, monografii, tratate, manuale, articole ştiinţifice şi sunt prezenţi la alte manifestări ştiinţifice cu secţiuni dedicate dezvoltării regionale. In fiecare an membri ai A.R.S.R. participă la Congress of European Regional Science Association şi la Summer Institutes organizate de aceasta. De asemenea organizaţia mondială, Regional Science Association Intrenational, organizează o dată la patru ani the World Congress of R.S.A.I. precum şi conferinţe şi şcoli de vară cu frecvenţă bi-anuală sau anuală. Informaţii la adresele www.rsai.org şi www.ersa.org