ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE REGIONALE

 

 

ADEZIUNE

 

 

 

Numele şi prenumele ………………………………………………………………….

Adresa …………………………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………………

Profesia…………………………………………………………………………………

Funcţia şi locul de muncă…………………………………………………………….

Adresa instituţiei………………………………………………………………….…

Telefon  …. …………………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………………….

Date de identitate ……………………………………………………………………..

Data naşterii  …………………………………………………………………………

                                 

Recunosc statutul ARSR şi mă oblig să-l respect şi să sprijin realizarea obiectivelor sale.