CONSILIUL DIRECTOR:

Preşedintele A.R.S.R.:
Prof.univ.dr. Daniela-Luminiţa Constantin, A.S.E. Bucureşti

Prim-vicepreşedinte:
Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

Vicepreşedinţi:
Prof.univ.dr. Dorin Jula, Institutul de Prognoza Economica, Academia Română
Prof.univ.dr. Erika Marin, A.S.E. Bucureşti

Secretar general şi trezorier:
Conf.univ.dr. Amalia Cristescu, A.S.E. Bucureşti

Membri:
Prof.univ.dr. Carmen Mihaela Băbăită, Universitatea de Vest Timişoara
Conf.univ.dr. Simona Biriescu, Universitatea de Vest Timişoara
Prof.univ.dr. Marin Burtică, Universitatea de Vest Timişoara
Prof.univ.dr. Zizi Goschin, A.S.E. Bucureşti
Lect.univ.dr. Raluca Mariana Grosu, A.S.E. Bucureşti
Lect.univ.dr. Bogdan Vasile Ileanu, A.S.E. Bucureşti
Dna Claudia Ionescu, Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov
Prof.univ.dr. Constantin Mitruţ, A.S.E. Bucureşti
Prof.univ.dr. Carmen Năstase, Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava
Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi
Prof.univ.dr. Cornelia Pârlog, A.S.E. Bucureşti
Prof.univ.dr. Marilen Pirtea, Universitatea de Vest Timişoara
Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava
Prof.univ.dr. Marius Profiroiu, A.S.E. Bucureşti
Dr. Luiza Nicoleta Radu, Ministerul Dezvoltării Regionale
Dna Aura Carmen Răducu, fost Ministru al Fondurilor Europene
Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” Piteşti