Prezentare generala ARSR

 

Denumirea

Denumirea asociaţiei este “ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE REGIONALE” (A.R.S.R.), conform dovezii de disponibilitatea denumirii nr. 5681/28.06.2001, eliberată de Ministerul Justiţiei – Direcţia Secretariat General, Relaţii cu Publicul, Secretariat şi Cooperare cu Organizaţii Neguvernamentale.

 

Forma juridică

1. Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale (A.R.S.R.) funcţionează ca persoană juridică română, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei guvernului nr. 26/31.01.2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, prin voinţa membrilor săi fondatori de a constitui un patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniul lor propriu, destinat spre a fi folosit în vederea îndeplinirii scopului asociaţiei.
2. Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale (A.R.S.R.) este o asociaţie profesional-ştiinţifică cu caracter multi şi interdisciplinar, autonomă, nonguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

3. Statutul A.R.S.R. nu permite înfiinţarea de filiale.

 

Afiliere

A.R.S.R. este afiliată la European Regional Science Association (E.R.S.A.), care reuneşte specialişti în ştiinţele regionale din ţările europene, fiint integrată în Regional Science Association International (R.S.A.I.) (organizaţia mondială, structurată pe continente). Membrii A.R.S.R. sunt, pe cale de consecinţă, şi membri ai E.R.S.A. Calitatea de membru al R.S.A.I. se dobândeşte în mod individual, în urma solicitării înaintate către A.R.S.R. şi recomandării acesteia.
Preşedintele A.R.S.R. este membru în Consiliul de Conducere al E.R.S.A.

 

Scopul asociatiei

Asociaţia se constituie cu scopul de a promova ştiinţele regionale şi studiile din domenii cu impact spaţial, ca de ex: economia regională, planificarea şi prognozarea dezvoltării regioanle, economia şi planificarea urbană, economia rurală, amenajarea teritoriului, planificarea utilizării terenurilor, economia infrastructurii etc.

 

Obiectivele asociaţiei

1. Obiectivele pe care şi le propune asociaţia, în vederea realizării scopului sunt:

2.Aceste obiective se pot realiza prin:

 

Calitatea de membru

Calitatea de membru poate fi obţinută de orice solicitant care prezintă un interes matur, profund şi de durată în activităţile asociaţiei şi în ştiinţa regională, demonstrat prin participarea la activităţile, manifestările ştiinţifice ale acesteia, la organizarea lor, precum şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică şi publicistică în domeniu.

 

Solicitarea de înscriere în asociaţie se realizează individual, pe baza unei fişe de adeziune, însoţită de prezentarea modului în care solicitantul răspunde la cerinţele mai sus şi acceptarea statutului.

 

A.R.S.R. numără în prezent peste 90 de membri - reprezentând institute de învătământ superior din Bucuresti si din toate centrele universitare importante ale tării, institute de cercetări, ministere, agentii de dezvoltare regională, firme de consultantă, institutii ale administratiei publice locale având în cadrul preocupărilor lor problematica dezvoltării regionale. Din punctul de vedere al distributiei geografice, toate cele opt regiuni ale României au membri în A.R.S.R.. Toti membrii ARSR sunt si membri individuali ai Regional Science Association International (R.S.A.I.).